Açlık-Yoksulluk Sınırı Araştırmaları

Açlık Sınırı

Açlık sınırı, anne, baba ve biri 6-15, diğeri 0-6 yaş grubu aralığında olan 4 kişiden oluşan bir aileye göre hesaplanmaktadır. Bu hesaplama Dünya Sağlık Örğütü tarafından belirlenmiş standartlara göre yapılır. Tüm aile bireylerinin alması gereken minimum kalori miktarı Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiştir. Açlık sınırı ile ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için zorunlu olarak yapması gereken en düşük aylık harcama tutarı belirlenmektedir.

Yoksulluk Sınırı

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarıdır.