Asgari Ücret, insan onuruna yaraşır olmalı…

Emekçiler asgari ücretin insan onuruna yakışır bir ücret olmasından yana

Tüm güzellikleri üreten işçiye reva görülen ücretin 2792 lira olmaması gerektiğinin altını çizen DİSK Başkanı Çerkezoğlu, bir kez daha ücretin 3800 lira olması gerektiğini yineledi.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeye yükseltilmesi gerektiğini belirtti. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), asgari ücretin net 3800 lira olması talebiyle eş zamanlı olarak DİSK Bölge Temsilciliklerinin bulunduğu illerin Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleri önünde basın açıklaması yaptı.

TÜİK’in Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na sunduğu 2792 lira olarak sunduğu 2021 yılı asgari ücretin yetersiz olduğunun altını çizen DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bu mu adaletiniz? Bu mu ülkenin bütün güzelliklerini üreten işçi sınıfına reva gördüğünüz asgari ücret?” diye sordu.

YOKSULLAŞMAYI ÖNLEYİN

Hükümete seslendiklerini belirten Çerkezoğlu, bir yandan yaşanan ekonomik kriz diğer yandan Covid-19 pandemisinin yarattığı bu yoksulluk sürecinde bu olumsuz koşullarda, iktidarın yapması gerekenin alım güçleri düşen milyonları korumak, sosyal devleti yeniden hatırlamak, salgının ve ekonomik krizin yarattığı yoksullaşmaya karşı asgari ücreti insan onuruna yaraşır bir ücrete yükseltmek olduğunu dile getirdi.

ADİL DAĞILIM

Yıllar içinde asgari ücretin sürekli gerilediğini dile getiren Çerkezoğlu, “Dolar, altın ve enflasyon karşısında asgari ücret sürekli geriledi. Gıda enflasyonu geçtiğimiz yıla göre katbekat artmış durumda. Asgari ücretlinin en önemli gider kalemlerinden birisi olan gıda enflasyonunun resmi rakamlarla bile yüzde 25’lere yanaştığı bir süreçte, evet insan onuruna yaraşır bir asgari ücret istiyoruz” dedi.

Büyümeden ve milli gelir artışından payını alan bir asgari ücret istediklerini ifade eden Çerkezoğlu, “1978 yılında bu ülkede asgari ücret kişi başına milli gelirden yüzde 3.5 daha fazlasıydı. Aradan 42 yıl geçti 2020 yılında asgari ücret kişi başına düşen milli gelirden yüzde 40 daha altına düştü. Yani çalışıyoruz, üretiyoruz, hepimizin çalışarak ürettiği toplam değere milli gelir diyoruz; bu milli gelirin hakça paylaşıldığı adaletli bir gelir dağılımı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP’NİN ÖNERİSİ 3100 LİRA

CHP; asgari ücretin Ocak 2021 itibarıyla 3 bin 100 TL’ye yükseltilmesi ve asgari ücret üzerindeki vergi yükünün sıfırlanmasını düzenleyen bir yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na verdi.

Teklifin gerekçesinde; “Türkiye’yi uçuracağı söylenen Cumhurbaşkanlığı sistemi de çalışanlar için bir çöküş sistemi olmuştur. Bu sistemin yarattığı ekonomik tahribat nedeniyle çalışanlar yoksullaşmış, ücretlilerin satın alma gücü düşmüştür” denildi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından teklifte; “Yaklaşık 10 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi süreci ne yazık ki uluslararası sözleşmelere ve anayasada tanımlanan çalışma hakkına aykırı olduğu gibi hakkaniyetli ve adaletli de değildir” görüşü dile getirildi.