Grip Aşısı hakkında merak edilenler…

E-Nabız nedir, grip aşısı nasıl temin edilir

Grip aşısıyla ilgili pek çok soru ve kaygı gündemde. Türkiye’nin grip aşısı ihtiyacına ilişkin çeşitli rakamlar ifade edilirken; sağlık örgütleri 10 milyonun üzerinde kişinin acil risk grubunda bulunduğunu belirterek aşılama yapılması gerektiğini ifade ediyor. Şu ana kadar Türkiye’ye getirilmek üzere 1,3 milyon aşının satın alındığı; yaklaşık 800 bin aşının ise ülkeye getirildiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına risk durumlarına göre grip aşısı yapılacağını ve herkesin risk durumlarını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Bakanlığımız, geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantılarını sağlamış durumdadır. Ancak tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir. Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür” denildi.

Açıklamada, “Risk durumlarının e-nabız sistemi üzerinden öğrenilebileceği, aşının da hekimler tarafından sadece “Reçetem” sistemi üzerinden yazılabileceği ve elle yazılan reçetelerin işleme sokulmayacağı” vurgulandı.

GRİP AŞISINA NASIL ULAŞILACAK?

Grip aşısı vurulması gereken riskli kişiler, öncelikle aile hekimlerine başvuracak. Aile hekimi bakanlığın belirlediği “Charlson Risk Skoru” puanlamasına göre, puanı tutan ve birinci riskli grup adı altında saptanan hastaya grip aşısı reçetesi yazacak. Hasta o reçete kodu ile eczaneye gidecek ve eczacı da ilaç deposundan aşıyı isteyecek. Eczaneden aşısını alan kişi tekrar Aile Hekimine gidecek ve aşısı orada yapılacak.

Grip aşısı uygulamasında puanlama sistemi nasıl yapılıyor?

Corona virüsü pandemisi sürecinde grip aşısı uygulamasında puanlama sistemine geçildi. Charlson Risk Skoru’na göre hesaplanan puanlamada, 5 ve üzeri puan alanlar grip aşısı olabilecek. Peki hangi hastalık kaç puana karşılık geliyor?

Sağlık Bakanlığı’nın e-Nabız sisteminde uyguladığı kriterlerde, puanı 5 ve üzeri olan kişiler grip aşısı için ‘uygun’ sayılıyor.

‘Charlson Risk Skoru’na göre hastalıkların puan karşılıkları ise şöyle:

1 puan

Koroner arter hastalığı

Konjestif kalp yetmezliği

Kronik pulmoner hastalık

Peptik ülser hastalığı

Periferik damar hastalığı

Serebrovasküler hastalık

Diabetes mellitus

Karaciğer hastalığı (hafif derecede)

Konnektif doku hastalığı

Demans

2 puan

Diabetes mellitus (uç organ hasarının eşlik ettiği)

Renal hastalık (orta veya ağır derecede)

Hemipleji

Nonmetastatik solid tümör

Lösemi

Lenfoma

Multipl myeloma

3 puan

Karaciğer hastalığı (orta veya ağır derecede)

6 puan

Metastatik solid tümör,

AIDS

Charlson İndeksine Göre Komorbidite Derecesi

Komorbidite derecesi

Toplam puan:

0: Risk Yok.

1-2: Hafif Risk

3-4: Orta Risk

5 ve üzeri: Yüksek Risk

Bu puanlama sistemine göre 5 ve üzeri puanı alanlar Aile Sağlığı Merkezleri’nde grip aşısı olabilecek.

AŞI NASIL DAĞITILACAK?

Vatandaşlar aşı için öncelikle e-Nabız sistemi üzerinden kişisel risk durumunu sorgulayacak. Ve sorgulama sonucu ile hekime başvuru yapılacak. Aşılar yalnızca hekimler tarafından reçete edilecek. Reçetesiz aşı satışı yapılmayacak. Aşılar eczanelerde satışa hazır olarak bulunmuyor. Hekimler tarafından yazılan reçete, Sağlık Bakanlığı sisteminde onaylandıktan sonra aşı depolar aracılığı ile eczaneye ulaştırılacak.

E-NABIZ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

https://enabiz.gov.tr/ internet sitesindeki açıklamaya göre e-Nabız; sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine, vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulama.

e-Nabız ayrıca muayene, tetkik ve tedavilerin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinin yönetilebildiği, tıbbi özgeçmişe tek bir yerden ulaşılabilecek bir kişisel sağlık kaydı sistemi.