HAYAT NASIL? 2020, OECD Raporu yayınlandı…

HAYAT NASIL? 2020…

OECD RAPORU

Ekonomik ve sosyal politikayı tartışan ve geliştiren 36 üye ülkenin oluşturduğu bir kuruluş olan Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Hayat nasıl? 2020 raporunu yayınladı. OECD’nin daha iyi yaşam girişiminin, 2011’de piyasaya sürülmesiyle başlayan dizinin 5’incisidir.

Raporu Emekli Medya Haber Sitesi için değerlendiren Türkiye Emekliler Derneği(TÜED) Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu; ” Yayınlanan rapora göre OECD ülkelerinde refah iyileşiyor. Daha uzun, daha güvenli hayatlar yaşanıyor. OECD ülkelerinde yaşam beklentisi 1 yıldan fazla arttı ve bugün doğan bebek 80 yaşın üzerinde yaşayacak. OECD ortalama cinayet oranı 2010’dan bu yana, 3’te 1 oranında düştü. Trafik kazaları azaldı. İnsanlar geceleri sokaklarda yürürken kendilerini daha güvende hissediyorlar. Gelir ve istihdam 2010’dan bu yana % 5’in üzerinde arttı. Bugün her 10 yetişkinden yaklaşık 8’i ücretli çalışıyor. Ancak, bazı OECD ülkeleri çok farklı gerçeklerle karşı karşıya. Ortalama olarak belirlenen rakamlar her üye ülke için her zaman doğru olmuyor. OECD ülkelerindeki hanelerin %40’ı mali açıdan güvensiz, 3 ay gelir elde edemezlerse yoksulluğa düşecekler. OECD genelinde nüfusun % 12’si göreceli gelir yoksulluğu içinde yaşıyor. AB ülkelerinde bu oran % 21. Ortalama hane halkı serveti 2010 yılından bu yana % 4 azalmış. 5 düşük gelirli haneden biri harcanabilir gelirlerinin % 40’ından fazlasını konut maliyetine harcıyor.”

Ortalama hane halkı gelirleri artmış olsa da gelir adaletsizliği hiç değişmiyor.

Raporda dikkat çekenleri başlıklar halinde sıralayan Yazıcıoğlu: “Rapora göre, insanlar aile ve arkadaşlarıyla 10 yıl önce olduğundan yaklaşık yarım saat daha az vakit geçiriyor. Her 11 kişiden 1’i ihtiyaç anında yardım için güvenebilecekleri akraba veya arkadaşlarının olmadığını söylüyor. Yaşlı insanların genç insanlara göre sosyal desteğe sahip olma olasılığı 3 kattan fazla. Yaşam memnuniyeti ortalama olarak iyileşirken, % 7 çok düşük yaşam memnuniyeti seviyeleri bildirmiş. 15 yetişkinden biri son 2 hafta içinde depresyon geçirdiğini söylüyor. Ortalama hane halkı gelirleri artmış olsa da gelir adaletsizliği hiç değişmiyor. Gelir dağılımının ilk 20’sindeki insanlar son 20’deki insanlardan 5 kat daha fazla kazanıyor. Kadınlar erkeklerden % 13 daha az kazanıyor. Her gün hem ücretli hem de ücretsiz ev işleri ve bakım dikkate alındığında, yarım saat daha fazla çalışıyorlar.” dedi.

3’te 2’sinde hane halkı yıllık borcu, harcanabilir gelirini aşıyor

“Doğal, ekonomik ve sosyal sistemlerdeki risklerin gelecekte refahı tehdit edeceğine dikkat çeken rapor çevresel ve sosyal zorlukların da artacağına işaret ediyor. OECD ülkelerindeki insanların yaklaşık 3’te 2’si tehlikeli düzeyde hava kirliliğine maruz kalıyor. 3’te 2’sinde hane halkı yıllık borcu, harcanabilir gelirini aşıyor. Kadınlar, OECD parlamentolarındaki tüm sandalyelerin sadece 3’te 1’ine sahip. Rapora göre; Doğu Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Yunanistan’daki insanlar, mevcut refah seviyelerinin nispeten düşük seviyelerini yaşamakta ve nispeten daha derin eşitsizliklere maruz kalmaktadır. OECD ülkelerinin refah düzeyleri açısından performansı 12 başlık göstergesine dayanmaktadır; Hane halkı harcanabilir geliri, hane halkı medyan serveti, konut satın alınabilirliği, istihdam oranı, yaşam beklentisi, bilimdeki öğrenci becerileri, yeşil alanlara erişim, yaşam memnuniyeti, cinayet oranı, tatil, sosyal etkileşimler ve seçimlere katılım.

Göreli gelir yoksulluğunda Türkiye %17’lik pay ile en yüksek ülkeler içinde.

Yazıcıoğlu raporda çoğu OECD ülkesinin, gelecekte refah için temel göstergelerin en az yüzde 50’sinde ilerleme kaydettiğini belirterek Kanada’nın diğer ülkelere kıyasla 2010’dan bu yana 12 başlık göstergesinin 8’inde iyileşme kaydettiğine dikkat çekti. Yazıcıoğlu şöyle devam etti; “Türkiye, en az sistematik kaynakla iyileşti ve lise eğitimi almış gençlerin payını sürekli olarak artırdı. Kuşaklar arası refahı dengelemek için ülkelerin, refahın hem mevcut hem de gelecekteki yönlerini ayrı ayrı düşünmeleri gerekiyor. Türkiye geleceğe daha çok yatırım yaptı. Göreli gelir yoksulluğunda Türkiye %17’lik pay ile en yüksek ülkeler içinde. Hızlı internet erişimi olan haneler OECD ortalaması % 85,2 iken, en büyük kazanımlar 49 puan ile Türkiye’de gerçekleşti. Rapora göre her on gençten biri OECD ülkelerinde istihdam, eğitim veya öğretimde değilmiş. Türkiye’de bu oran % 20’den fazla, ancak 2010 ile karşılaştırıldığında % 5 puanlık düşüş meydana gelmiş.”

Türkiye’de çalışabilir nüfusun sadece %57’si istihdamda…

Yazıcıoğlu, raporda ülkemizdeki nüfusun % 17’sinin göreceli gelir yoksunluğu içinde olduğunu, %13’ünün ihtiyaç anında yardım için başvurabileceği bir arkadaşı veya bir aile ferdinin olmadığını, %6’sının çok düşük yaşam memnuniyeti seviyesi beyan ettiğini söyledi. Yazıcıoğlu şöyle devam etti: “Gelir dağılımına baktığımızda, OECD ortalamasında ilk 20 deki grup son 20’deki gruptan 5,4 kat daha fazla kazanırken, ülkemizde bu oranın 7,8. Türkiye’de insanlar gelirin % 80,4’ünü ev almaya ayırırken, bu oran OECD’de ortalama 79,2. Çalışabilir nüfusun % 57’si bizde istihdamda iken, OECD ortalaması % 76,5. Kadınlar ülkemizde erkeklerden % 6,9 daha az kazanırken OECD ortalaması % 12,9. Haftada 50 saatin üstünde çalışma oranı Türkiye’de 29.8, OECD ortalama % 7. Yaşam beklentisi OECD ortalama 80.5, bizde 78.1.”

Düne göre pozitiften çok negatifiz

“Bilimde öğrenci başarılarında Türkiye puanı 468, OECD ortalaması 489. Yaşam memnuniyeti OECD ortalaması 7.4, bizde 5,7. Düne göre pozitiften çok negatif durum beyan edenler Türkiye % 29 OECD ortalaması % 13. Her 100 bin kişiye düşen cinayet oranı bizde 1.8, OECD ortalama 2.8. Gece yalnız yürürken erkeklere göre kendini daha az güvende hisseden kadın oranı OECD ortalama % 16, bizde 16,6. İş-hayat dengesi oranı OECD ortalama % 15, Türkiye’de % 14.6. sosyal etkinlik haftada Türkiye’de 8.2 saat, OECD 6 saat. Seçime katılma oranı bizde % 86 iken, OECD’de 69.”

Sağlık Bakanlığı’na göre; son 3 yılda ülkemizde 8 milyon kişinin ruhsal sorunlar nedeniyle hastanelere başvurduğunu belirten Yazıcıoğlu, bunun %69’unun kadın, %31’inin erkek olduğunu söyledi. Yazıcıoğlu: “Rapora göre depresyon ilacı kullanımı yılda 35 milyon kutuyu aşmış. Nedeni, yaşam zorlukları ve stres. Antipsikatik tüketimide son beş yılda 7 milyon kutudan 12 milyon kutuya çıkmış. Hasta müracaatı yılda OECD ortalaması 6,5 defa, bizde 10,3 defa. OECD Hayat Nasıl? 2020 raporunu, ülkemiz için tespitlerini ve diğer araştırma sonuçlarını iyi okumamız gerektiğini ve olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışmak zorunda olduğumuzun altını çizdi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın görevleri nelerdir?

İstatistiksel, ekonomik ve sosyal veriler sağlamak,

Ekonomik gelişmeleri analiz etmek ve öngörülerde bulunmak,

Ticaret, çevre, tarım, teknoloji ve mali politikalardaki değişiklik ve gelişmeleri araştırmak şeklindedir.

OECD aynı zamanda, politika deneyimlerini karşılaştırma, ortak sorunlara cevap arama, iyi uygulamaları tanımlama, ülke içi ve uluslararası politikaları koordine etme konularında, üye ülkelere yardımcı olmaktadır.

Üye Ülkeler Hangileridir?

A.B.D., Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Kore, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovak, Slovenya, Şili, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan.