Hibe ve kira desteğinin uygulama esasları belli oldu…

Kovid-19’dan etkilenen esnaf ve sanatkara hibe ve kira desteğinin uygulama esasları belli oldu

Destek başvuruları ve itirazlar www.turkiye.gov.tr ​​internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunanlardan, iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgi başvuruda bulunmak istenecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari olmayan olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe destek programına usul ve esaslar belirlendi.

Ticaret Bakanlığının Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlanarak girdi.

Buna göre, destek programı ile hibe, “gelir kaybı desteği” ve “kira desteği” olarak iki sekmede sağlanıyor. Destek yayınlama süresi, Bakanlık internet sitelerinden yapılan duyuruda belirtilen sürede başvuruların yapılması kaydıyla 2021 ocak, şubat ve mart ayları olmak üzere üç ay olacak.

Gelir kaybı olarak, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği sağlanacak.

Gelir kayıp desteğinden faydalanabilecek gerçek veri vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri, bu kişilere iş yerlerinin olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği verilecek.

İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenecek.

Yararlanma koşulları

Tebliğle, destek programından yararlanma koşulları da belirlendi. Buna göre, bu destek programından, 14 Aralık’tan önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık sırayla sekansta gösteren esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflardan yararlanabilecek.

Destek programı başvurabilecek esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuran önce Bakanlık internet sitelerinden duyurulacak, ayrıca yazılı duyuru yapılmayacak. Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamayacak.

Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişiler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabilecek.

Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve ödemelerinde birden fazla iş yeri halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira dan faydalanabilecek.

Hibe faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyetinin faal olarak devam etmesi gerekecek. Destek başvurusu yapanın faal olmadığının anlaşılması durumunda bu kişilere ödeme yapılmayacak.

Diğer kuruluş ve kuruluşlarınca benzeri nitelik kamu kurumlaşmadan faydalanılması, bu destek programından yararlanma engel teşkil etmeyecek.

Başvuru süreci

Bakanlık, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ile bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek.

Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname, elektronik ortamda onaylanacak.

Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, söz konusu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenecek. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmayacak.

Destek programı başvuru süresi, 10 günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenecek.

Reddedilen başvurular hakkında ret itibaren 10 gün içinde Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü itiraz edilebilecek.

Destek başvurusunun gerçekleşmesi halinde ilgilinin hesabına destek ödemesi yapılacak.

AA