SGK, Ekim 2020 sigortalı istatistiklerini yayınladı.

Sosyal Güvenlik Kurumunun yayınladığı Ekim ayı istatistiklerine göre aktif sigortalı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 Milyon 650 Bin 480 kişi, bir önceki aya göre 582 Bin 558 kişi artarak 23 Milyon 651 Bin 444 kişi oldu.

Pasif sigortalılar(emekliler, malullük veya ölüm aylığı alanlar) olarak aylık ve gelir alanların sayısı da dosya bazında önceki yılın aynı dönemine göre 251 Bin 290 kişi, önceki aya göre de 15 Bin 380 kişi artarak 12 Milyon 465 Bin 833 olarak hesaplandı. Kişi bazında ise önceki yıla göre 252 Bin 269 kişi, bir önceki aya göre de 13 Bin 701 kişi artarak 13 Milyon 229 Bin 988 kişi oldu.

Aktif/pasif oranı dosya bazında 1,90, kişi bazında ise 1,79 oldu.

Aktif/pasif oranı, aktif olarak sosyal güvenlik sistemine katkı sağlayan sigortalıların sayısının, sistemden aylık alanların (emekliler, malullük veya ölüm aylığı alanlar) sayısına bölünmesi ile hesaplanıyor. Bu oran bir emekliyi kaç çalışanın finanse ettiğini ortaya koyuyor. Sosyal sigortalarda aktif/pasif oranı dediğimiz olgu sigorta kurumunun esas gelir/gider dengesini oluşturmaktadır, yani bir nevi çalışan kişilerden kesilen primler ile emekliler başta olmak üzere SGK’dan Gelir/Aylık alanların paralarının ödendiğini düşünün ve bu oran birbirini dengelemezse devamlı bütçede açık ve delik meydana getirmektedir. Ekim 2020 verilerine göre aktif/pasif oranı dosya bazında 1,90, kişi bazında ise 1,79 oldu.

GSS kapsamındakiler

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık almayan, 18 yaşını doldurmuş ve öğrenci olmayan, aylık geliri asgari ücretin 1/3’ünden fazla olan vatandaşların dahil olduğu sosyal güvenlik yoksun kişi sayısı (GSS kapsamındakiler), bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 Milyon 436 bin 734 kişi azalarak Ağustos 2020’de 10 milyon 36 bin 874 kişi oldu.

GSS kapsamındaki kişilerin sadece 2 milyon 278 bin 533 primleri kendileri tarafından ödenirken, 7 milyon 758 bin 341 kişinin primleri devlet tarafından ödeniyor.