Uğraş ÇİFTÇİ – Uyuyan Dev: Emekliler

 

Uyuyan Dev: Emekliler
İstatistiklere göre…
Türkiye’de 12 milyondan fazla emekli var…
* * *
Bu sayısının büyüklüğünü anlayabilmek için birkaç ülkenin toplam nüfuslarına göz atalım:
Belçika nüfusu: 14 milyon 800 bin…
Yunanistan: 10 milyon 725 bin…
Finlandiya: 5 milyon 527 bin…
* * *
Yani Türkiye’deki emekli sayısı…
Neredeyse tek başına Belçika’nın toplam nüfusuna yaklaşırken…
Yunanistan’ın toplam nüfusunu geçmiş…
Dünyanın en gözde ülkelerinden Finlandiya’nın toplam nüfusunun ikibuçuk katına ulaşmış…
* * *
Peki bunu nasıl yorumlayacağız?
* * *
Kimine göre emekliler…
Sosyal güvenlik sisteminin üzerindeki en büyük yük!
Bütçe açığının en önemli sebeplerinden biri!
* * *
Anadolu’da bir söz vardır:
“Oynayamayan gelin, ‘yerim dar’ dermiş”…
* * *
Tıpkı eski milli eğitim bakanlarından birinin…
“Şu mektepler olmasaydı, ben bu maarifi ne güzel idare ederdim” sözü gibi…
* * *
Şunu demek istiyorum…
Burada önemli olan…
Emekli nüfusumuza nereden, hangi açıdan baktığımızdır…
* * *
Eğer siz…
Emeklilere…
Ununu elemiş, eleğini asmış…
Üretimden kopmuş…
Salt tüketici bir büyük kitle olarak bakarsanız…
Onları bir büyük sorun kaynağı olarak görmeniz son derece doğaldır…
* * *
Halbuki emeklilerimiz…
Yani toplumumuzun anneleri, babaları…
Büyükanneleri, büyükbabaları…
Ülkemizin hafızası ve büyük tecrübe havuzudur!
* * *
Doğru yönetemeyenler için…
12 milyon emekli…
Ülkede yaşanan her türlü ekonomik sıkıntının müsebbibidir!
Başarısızlıkların bahanesidir!
* * *
Bir de şöyle düşünelim:
Doğru yönetebilenler için…
“12 milyon akil adam”…
Bulunmaz nimettir!
Çok az ülkeye nasip bir zenginliktir!
Petrolden de doğalgazdan da daha kıymetli bir cevherdir!
* * *
Türkiye’nin…
Geçim sıkıntıları içinde nefessiz kalan…
Bir kısmı emeklilikte yaşa takılan 12 milyon emeklisi…
Bu ülkenin en büyük dönüştürücü gücüdür!
Fakat bu büyük kitle…
Sahip olduğu kudretin farkında değildir!
* * *
Türkiye’nin…
İnsanca yaşama dair her talebi…
Bütçe açığına sebep olmaktan tutun da…
Bencilce taleplerde bulunmaya kadar…
Çeşitli suçlamalara muhatap edilerek boğulmaya çalışılan…
12 milyonluk emekli kitlesi…
Aslında gücün kendisinde olduğunu kavradığı gün…
Sadece kendi ekonomik taleplerinin değil…
Ülkenin en genel ekonomik ve demokratik sorunlarının çözümünün de…
Kendi avuçlarının içinde olduğunu görecektir!
* * *
12 milyon emekli…
Yani gençliklerini bu ülkenin kalkınması için harcamış…
Siyasetçilerin…
Bu ülkenin büyüklüğüyle, kudretiyle övündükleri her ne varsa…
Hepsini alınterleriyle yaratmış…
Ve bu nedenle onların asıl sahibi olan…
Annelerimiz, babalarımız, büyükannelerimiz, büyük babalarımız…
Siyasetçilerin arsız suçlamalarının yarattığı komplekslerden sıyrılıp…
Gerçekte olduğu gibi…
Bu ülkenin asıl sahibi gibi kükredikleri zaman…
Asıl patronun kim olduğunu gösterdikleri zaman…
Sadece kendi bireysel ekonomik sorunlarının değil…
Ülkenin genel ekonomik ve demokratik sorunlarının da art arda çözüldüğünü görecektir!
* * *
Bu ülkenin hiçbir emeklisi…
‘Benden sonra tufan’ diyecek kadar bencil değildir!
Ülkesi gerçekten ihtiyaç duyduğunda…
Kuru ekmek yemesini de bilir!
* * *
Fakat…
12 milyon emeklimiz…
Yani annelerimiz, babalarımız, anneannelerimiz, babaannelerimiz…
Türkiye’deki asıl sorunun…
Kaynak yokluğu değil…
Kaynak paylaşımında…
Siyasetçilerin önceliklerinin…
Bir avuç zengini daha zengin etmek olduğunu görüyor…
Onların itirazı bunadır!
* * *
12 milyon emeklimiz…
Ülkede yaratılan zenginliklerin…
Tıpkı petrol zengini körfez ülkelerindeki gibi…
Genele ve tabana yayılmadığı sürece…
Kalıcı bir kalkınma ve atılımın gerçekleşmeyeceğini…
Ülkede yaratılan zenginliklerin yurtdışı banka hesaplarına aktarılacağını çok iyi biliyorlar…
* * *
Çalışan kesim üzerinde bir kambur gibi gösterilerek…
İzole edilmeye çalışılan emeklilerimiz…
Sadece kendileri için değil…
Gelecekte emekli olarak kendileriyle aynı mağduriyetleri yaşayacak olan…
Çocukları ve torunları adına da mücadele ediyorlar…
Taleplerini dillendiriyorlar!
* * *
Türkiye’nin 12 milyon emeklisi…
Maruz kaldıkları yoğun karşı propaganda nedeniyle…
Sadece birşeyi gözden kaçırıyor:
Onlar bu ülkenin uyuyan devidir!
Onlar güçlerinin farkına vardıklarında…
Ve birlik olduklarında…
Türkiye…
Hem onlar için…
Hem de tüm yurttaşlar için…
Daha adil, daha kalkınmış, daha demokratik bir ülke olacaktır!
* * *
12 milyon emeklinin mücadelesi…
Daha güzel…
Daha yaşanası bir Türkiye mücadelesidir!