Vergi İndiriminden Erken Emekli Nasıl Olunur?

Vergi indiriminden erken emekli nasıl olunur? Kimler yararlanabilir?

Sosyal güvenlik sistemimizde erken emeklilik ile vergi indirimi arasında bağlantı kurularak vatandaşların ihtiyaçları da dikkate alınarak çeşitli düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemeler kapsamında vergi indirimi alan kişiye emekli olma hakkı tanınmaktadır. Bunun için öngörülen şartları taşıyan kişiler sigortalı olarak çalışırken bir vergi dairesine başvurarak ilgili işlemlerini başlatabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, vergi indirimi ile erken emeklilik için gereken koşulların yerine getirilmesi gerekliliğidir.

Sağlık problemleri sebebi ile işe gitmekte zorlanan kişiler için kanuni şartları taşımaları akabinde Devlet tarafından erken emeklilik süreci başlatılabilmektedir. Bu durum emeklilik işlemlerinin öne çekilmesi olarak da ifade edilebilir. Örneğin; şeker hastası veya astım hastası olabilirsiniz. Sağlık Kurulundan alacağınız yeterlilik raporu ile vergi indirimi için başvuruda bulunabilirsiniz. Alacağınız vergi indirimi ile birlikte de Sosyal Sigortalar Kurumuna (SGK) başvurarak, başvurunuzun olumlu sonuçlanması akabinde erken emekli olabilirsiniz.

Engelli vatandaşlar, engellilik derecelerine bağlı olarak, vergi indirimi ile erken emeklilik koşullarından yaralanabilmektedir. Bu bakımdan %80 ve üzeri engelli raporu olanlar birinci derecede; %60 – %79 arasında engelli raporu olanlar ikinci derecede; %40 – %59 arasında engelli raporu olanlar üçüncü derecede engelli olarak kabul edilirler.

Vergi indirimi ile emeklilik şartları, vergi indirimi alan ve SGK’ya erken emeklilik başvurusunda bulunan kişilerin yerine getirmesi gereken şartlardır. Bu şartlar; sigortalı olarak bir kurumda çalışıyor olmak, Sağlık Kurulundan en az %40 engelli raporu almak ve vergi dairesinden vergi muafiyetine hak kazanmak olarak sıralanabilir. Erken emeklilik hakkından yararlanabilmek için öncelikle vergi indirimi almak gerekmektedir. Bu amaçla defterdarlık veya vergi dairelerine müracaat ile işlemler başlatılabilir.

Kimler Yararlanabilir?

Vergi indirimi alarak SGK’ya erken emekli olmak için başvuru yapabilecek olan kişiler; engellilik oranı en az yüzde 40 olan SSK’lı ve memur olarak çalışan kişilerdir. Bu kişiler, vergi indiriminden yararlanarak erken emeklilik imkanına kavuşmaktadırlar. 01 Ekim 2008 tarihinden itibaren ise BAĞ-KUR kapsamında yer alan kişilere de vergi indiriminden yaralanarak erken emekli olabilme hakkı tanınmıştır.

BAĞ-KUR kapsamında çalışan kişiler, vergi indiriminden yararlanmak sureti ile erken emeklilik için başvuruda bulundukları zaman; %60 ve üzeri engelli olanlar 15 yıl 3960 gün; %50-%59 arasında olanlar 16 yıl 4320 gün; %40-%49 arasında olanlar ise 18 yıl 4680 gün üzerinden emekli olabilmektedir.

Vergi İndirimi ile Erken Emeklilik için Çalışma Süresi

Vergi indiriminden yararlanılarak erken emeklilik için herhangi bir yaş şartı aranmamaktadır. Sigortalılık süreleri ise 15-20 yıl arası, prim gün sayısı ise 3600 ile 4400 arasında değişiklik arz etmektedir.

Başvuru için Gerekli Belgeler

Vergi indirimi ile erken emeklilik için gerekli belgeler; kimlik belgesi, dilekçe ve işyerinden sigortalı olarak çalışıldığına ilişkin belge başvuru için yeterli olmaktadır. Daha sonraki aşamalarda ise hastane tarafından engellik derecesinin sağlık raporu ile tespiti gereklidir. Bunun için vergi dairesi, vergi indirimi için başvuran kişiyi bir hastaneye sevk etmekte ve ilgili sağlık raporu bu şekilde hazırlanmaktadır.

Vergi İndirimi ile Emeklilik İşlemleri

Kanuni düzenlemeler uyarınca vergi indirimi ile erken emekli olabilmek imkanı belirli koşulları taşıyan kişilere tanınmıştır. Vergi indiriminden yararlanarak emekli olabilmek için ilk olarak vergi indiriminin alınması gereklidir. Kişi, sigortalı olarak çalışırken bulunduğu yere en yakın vergi dairesine ya da defterdarlığa başvurarak erken emeklilik amaçlı vergi indirimi için işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Gelir Vergisi Kanunu’nun (193 sayılı Kanun) 31. maddesine göre çalışma gücünün en az %40’ını kaybettiğini ispat edecek şekilde sağlık raporunun alınması gerekmektedir.

Bunun için başvuruda bulunulan vergi dairesi, başvuruda bulunan kişiyi tam teşekkülü ve Sağlık Kurulu mevcut olan bir Devlet Hastanesi’ne sevk etmektedir. İlgi hastane için MHRS randevu sistemi ile ya da 186 aranarak randevu alınır. Randevu gününde ilgili hastanede kişi, hastalıkları ile ilgili tüm branşlara muayene olur. Sağlık durumuna ilişkin tüm bilgiler böylelikle bir arada toplanır. Muayene işlemleri duruma bağlı olarak bir günden fazla sürebilir. Tüm muayene işlemleri bittiğinde, hasta Sağlık Kurulu’nun önüne çıkar ve Kurulda bulunan doktorlar tarafından son bir muayeneye tabi tutulur.

Engelli kişilerin, hastanelerden aldıkları ve ilgili müdürlükler aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilen raporlar Merkez Sağlık Kurulu tarafından ilgili mevzuata göre incelenir. Merkez Sağlık Kurulu tarafından tespit edilen çalışma gücü kaybı oranlarına göre belirlenen engellilik dereceleri Gelir İdaresi Başkanlığı’nca engelli kişinin başvuruda bulunduğu Vergi Dairesi Başkanlığına ya da Defterdarlığa bildirilmektedir. Bu birimler tarafından da başvuran kişiye sonuç tebliğ edilir. Vergi muafiyetine hak kazanan kişi, daha sonra erken emeklilik için SGK’ya müracaat eder.

Engelliliği Nedeniyle Vergi İndiriminden Faydalanan Sigortalılar

Hizmet akdi ile çalışan sigortalılardan Ekim/2008 tarihinden önce ilk defa sigortalı olan ve engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlandığını Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra tespit ettirenlerden;

06/8/2003 tarihinden önce sigortalı olanlardan;

Bu tarihte en az 12 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olanlar 15 yıl sigortalılık süresi 3600 prim ödeme gün sayısı,

Bu tarihte 12 yıldan daha az sigortalılık süresi bulunanlar ise kademeli geçiş sürecindeki şartları yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanabilmektedir.

06/8/2003 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlardan sakatlık derecesi;

Birinci derecede sakatlığı (% 80 – %100 arasında) olanlar en az 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 prim ödeme gün sayısı,

İkinci derecede sakatlığı (% 60 – %79 arasında) olanlar en az 18 yıl sigortalılık süresi ve en az 4000 prim ödeme gün sayısı,

Üçüncü derecede sakatlığı (% 40 – %59 arasında) olanlar en az 20 yıl sigortalılık süresi ve en az 4400 prim ödeme gün sayısı,

şartlarıyla yaşlılık aylığı bağlanabilmektedir.

Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olanların Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili biriminden alacakları vergi indirim belgesini Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesine ekleyerek SGK’ya başvurmaları gerekmektedir.

SGK kontrol ediyor

Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış olmaları nedeniyle yaşlılık aylığı bağlananlar SGK tarafından kontrol muayenesine tabi tutulmaktadır.

Bu kapsamda emeklilik aylığı bağlananlardan;

Merkez Sağlık Kurulu tarafından engellilik derecesi tespiti yapılırken kontrol muayene tarihi konulanlar,

Hastanelerden aldıkları sağlık kurulu raporlarında yer alan klinik muayene bulguları, engellilik bulguları ve teşhislerinin gerçeği yansıtmadığı yönünde SGK’ya yapılan ihbar veya şikâyetler sonucunda engellilik oranlarıyla ilgili tereddüte düşülenler,

SGK denetim elemanlarınca yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda düzenlenen raporlarda kontrol muayenesine tabi tutulması istenenler,

Kontrol muayenesine gönderilmektedir.

Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanan sigortalıların emekliliğe hak kazanma şartları

06/08/2003 tarihindeki sigortalılık süresi/başlangıcı 1. Derece Engelli
(%80-%100 Arası olanlar)
2. Derece Engelli
(%60-%79 Arası olanlar)
3. Derece Engelli
(%40-%59 Arası olanlar)
Sigortalılık Süresi Gün sayısı Sigortalılık Süresi Gün sayısı Sigortalılık Süresi Gün sayısı
12 Yıldan fazla
06/08/1991’den
önce
15 Yıl 3600 15 Yıl 3600 15 Yıl 3600
9 Yıl-12 Yıl
07/08/1991-
06/08/1994 arası
15 Yıl 3600 15 Yıl 8 Ay 3680 16 Yıl 3760
6 Yıl-9 Yıl
07/08/1994-
06/08/1997 arası
15 Yıl 3600 16 Yıl 4 Ay 3760 17 Yıl 3920
3 Yıl-6 Yıl
07/08/1997-
06/08/2000 arası
15 Yıl 3600 17 Yıl 3840 18 Yıl 4080
0 Yıl-3 Yıl
07/08/2000-
06/08/2003
15 Yıl 3600 17 Yıl 8 Ay 3920 19 Yıl 4240
06/08/2003
tarihinden sonra
15 Yıl 3600 18 Yıl 4000 20 Yıl 4400